strona głowna

KAROL DROŻDŻ

KANCELARIA

Pomagamy naszym klientom w sprawach karnych i karno-gospodarczych, problemach z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania administracyjnego.
Prowadzimy spory sadowe i spory korporacyjne. Służymy pomocą w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Wyróżnia nas umiejętność wsparcia w ekstremalnie trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych.
Dbamy o dobre relacje z Klientami. Wierzymy w to, że efektywne doradztwo prawne wynika ze zrozumienia rzeczywistych potrzeb i celów osoby, która powierza nam swoją sprawę.

Realizację tych celów zapewnia bogata wiedza i doświadczenie adwokata Karola Drożdża, nabyte w trakcie wieloletniej - blisko dwudziestoletniej - praktyki zawodowej.
Ze szczególnym zainteresowanie podejmujemy się prowadzenia spraw precedensowych i nietypowych.

Dbając o zapewnienie pełnej ochrony prawnej naszym Klientom Kancelaria szczególną uwagę poświęciła zapewnieniu całkowitej poufności informacji uzyskanych od Klientów, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie reguł etyki adwokackiej.

KAROL DROŻDŻ

KANCELARIA

Nie stosujemy utartych schematów.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

W naszych działaniach łączymy bogate doświadczenie z wiedzą teoretyczną.

Dbamy o to,

by zrozumieć sprawy naszych klientów

i ich samych.

Szukamy rzeczywistych rozwiązań

przedstawionych nam problemów.

SPECJALIZACJE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dotyczącej wszelkiego rodzaju transakcji związanych z nieruchomościami zarówno w procesie negocjacji kontraktów, jak również w przypadku ewentualnych sporów sądowych z tym związanych. Wynika ono z udziału i doradztwie prawnym przy wielu znaczących projektach nieruchomościowych realizowanych na terenie całej Polski. 

Kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie: 

 1. Dochodzenia odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości (linie energetyczne, rurociągi, gazociągi, budynki na cudzym gruncie, drogi).
 2. Pomocy prawnej przy kupnie, sprzedaży, przekazaniu po innym tytułem nieruchomości.
 3. Podziałów nieruchomości.
 4. Konfliktów pomiędzy współwłaścicielami, współposiadaczami nieruchomości.
 5. Kompleksowej obsługi prawnej właścicieli nieruchomości.
 6. Prowadzenia spraw o zasiedzenie gruntów.
 7. Związanym z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.
 8. Problematyki prawnej ksiąg wieczystych.
 9. Prawa budowlanego (obsługa procesów inwestycyjnych).
 10. Wszelkich innych, ciekawych i nietypowych spraw dotyczących nieruchomości.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkiego rodzaju sporów sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. Wszelkich spraw odszkodowawczych (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, błędy medyczne, wypadki drogowe, ubezpieczenia).
 2. Ochrony dóbr osobistych.
 3. Prawa rodzinnego (rozwody i separacje, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy majątkowe małżonkówegocjacje, spory sądowe,
  rozdzielność majątkowa, podział majątku dorobkowego).
 4. Prawa spadkowego (testamenty, działy spadku, zabezpieczenie spadku, zachowek).

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych i reprezentacji wszystkich stron takiego postępowania najczęściej w charakterze obrońcy, ale również jako pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. Przestępstw pospolitych, w szczególności przestępczości zorganizowanej oraz narkotykowej.
 2. Przestępstw gospodarczych (obrona członków władz spółek, sprawy karno-skarbowe, zagadnienia tzw. "prania brudnych pieniędzy").
 3. Wypadków komunikacyjnych.
 4. Dochodzenia odszkodowań, w tym odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie.

Kancelaria specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, ochrony własności przemysłowej, prawa reklamy, prowadzenia sporów sądowych z tym związanych, mediów i prawa konkurencji. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną wszelkiego rodzaju przedsięwzięć artystycznych i producenckich, w tym produkcji filmowych i fonograficznych. Tworzy i negocjuje kontrakty oraz umowy licencyjne dotyczące praw autorskich i pokrewnych. Kancelaria posiada także rozległą i tak niezbędną na szybko rozwijającym się rynku mediów wiedzę z zakresu praw na dobrach niematerialnych, które coraz częściej znajdują swoje zakończenie w sporach na forum sądowym. Kancelaria występuje i prowadzi sprawy sądowe o ochronę majątkową i niemajątkową dóbr osobistych, wizerunku oraz dobrego imienia, jak i o odszkodowania za naruszanie praw autorskich i pokrewnych.

W związku z dynamicznym rozwojem branży informatycznej i telekomunikacyjnej Kancelaria świadczy również usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania umów związanych z tą stosunkowo nową gałęzią prawa, takich jak np.: umowy o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych, umowy o wykonanie stron www, umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych, umowy o korzystanie/przeniesienie praw z domeny, umowy o prowadzenie reklamy internetowej itd. Ponadto Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą polskich i zagranicznych firm internetowych świadczących usługi na terenie Polski oferując wszechstronne doradztwo w zakresie e-commerce oraz prowadzi związany z tym spory sądowe, w tym przed Sądem Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Kancelaria prowadzi stałą, bieżącą obsługę prawną wielu działających na rynku polskim podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim spółek. Zajmuje się ich tworzeniem, rejestracją (w tym oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych), oraz bieżącą obsługą korporacyjną (tworzenie regulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmiany umów, statutów). Prowadzimy w imieniu naszych Klientów liczne spory sądowe, w tym o charakterze precedensowym w postaci coraz częściej występujących zjawisk naruszenia zasad dobrej wiary w toku negocjacji kontraktów (culpa in contrahendo) oraz zwalczania nieucziwej konkurencji.

KAROL DROŻDŻ

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej od 2001 roku. Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

KILKA SŁÓW O MNIE

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowałem również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziale Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej. W 2001 roku zostałem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

KAROL DROŻDŻ

W latach 1998 - 2002 pracowałem w Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Spółka Jawna w departamencie nieruchomości, gdzie zajmowałem się obsługą transakcji związanych z budową i funkcjonowaniem szeregu wielko-powierzchniowych centrów handlowo - usługowych na terenie całej Polski oraz bieżącą obsługą spółek kapitałowych w ramach szeroko pojętego prawa handlowego.

 

W latach 2002 - 2005 pracowałem w Kancelarii Adwokackiej Małecki & Rychłowski s.c., gdzie kontynuowałem praktykę w zakresie prawa nieruchomości oraz obsługi podmiotów gospodarczych. Jednocześnie zająłem się prowadzeniem licznych postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych i karno - gospodarczych oraz postępowań arbitrażowych.

 

W latach 2005 - 2017 byłem wspólnikiem w Kancelarii Adwokackiej Diakowska & Drożdż s.c.

Od 2017 prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką.

 

Od wielu lat przybliżam innym wiedzę prawniczą poprzez prowadzenie różnorakich szkoleń komercyjnych. Jednocześnie prowadzę działalność dydaktyczną będąc wykładowcą i egzaminatorem aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Byłem również powołany przez Ministra Sprawiedliwości do komisji egzaminacyjnej na państwowym egzaminie adwokackim.

Pełniłem funkcję stałego doradcy sejmowej komisji śledczej zwanej "komisją ds. nacisków na służby specjalne" przez cały okres jej funkcjonowania.

 

Władam biegle językiem angielskim.