strona głowna

PRAWO KORPORACYJNE

Kancelaria prowadzi stałą, bieżącą obsługę prawną wielu działających na rynku polskim podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim spółek. Zajmuje się ich tworzeniem, rejestracją (w tym oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych), oraz bieżącą obsługą korporacyjną (tworzenie regulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmiany umów, statutów). Prowadzimy w imieniu naszych Klientów liczne spory sądowe, w tym o charakterze precedensowym w postaci coraz częściej występujących zjawisk naruszenia zasad dobrej wiary w toku negocjacji kontraktów (culpa in contrahendo) oraz zwalczania nieucziwej konkurencji.