strona głowna

PRAWO CYWILNE

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkiego rodzaju sporów sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. Wszelkich spraw odszkodowawczych (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, błędy medyczne, wypadki drogowe, ubezpieczenia).
  2. Ochrony dóbr osobistych.
  3. Prawa rodzinnego (rozwody i separacje, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy majątkowe małżonkówegocjacje, spory sądowe,
    rozdzielność majątkowa, podział majątku dorobkowego).
  4. Prawa spadkowego (testamenty, działy spadku, zabezpieczenie spadku, zachowek).