strona głowna

PRAWO KOMPUTEROWE I INTERNETU

W związku z dynamicznym rozwojem branży informatycznej i telekomunikacyjnej Kancelaria świadczy również usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania umów związanych z tą stosunkowo nową gałęzią prawa, takich jak np.: umowy o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych, umowy o wykonanie stron www, umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych, umowy o korzystanie/przeniesienie praw z domeny, umowy o prowadzenie reklamy internetowej itd. Ponadto Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą polskich i zagranicznych firm internetowych świadczących usługi na terenie Polski oferując wszechstronne doradztwo w zakresie e-commerce oraz prowadzi związany z tym spory sądowe, w tym przed Sądem Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.