strona głowna

WŁASNOŚC INTELEKTUALNA

Kancelaria specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, ochrony własności przemysłowej, prawa reklamy, prowadzenia sporów sądowych z tym związanych, mediów i prawa konkurencji. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną wszelkiego rodzaju przedsięwzięć artystycznych i producenckich, w tym produkcji filmowych i fonograficznych. Tworzy i negocjuje kontrakty oraz umowy licencyjne dotyczące praw autorskich i pokrewnych. Kancelaria posiada także rozległą i tak niezbędną na szybko rozwijającym się rynku mediów wiedzę z zakresu praw na dobrach niematerialnych, które coraz częściej znajdują swoje zakończenie w sporach na forum sądowym. Kancelaria występuje i prowadzi sprawy sądowe o ochronę majątkową i niemajątkową dóbr osobistych, wizerunku oraz dobrego imienia, jak i o odszkodowania za naruszanie praw autorskich i pokrewnych.